Crying フリーマン4 雄首冬獄

Crying フリーマン4 雄首冬獄 (1991)

Κινούμενα Σχέδια

Director: Shigeyasu Yamauchi

Release Date: 1991-01-01
Status: Released
Run time: 50 min / 0:50
Production Country: Japan

IMDB


Casts

Chiharu Kataishi
Emu Hino (voice)
Toshio Furukawa
Yo Hinomura (voice)
Ichirō Nagai
Naiji Kumaga (voice)
Masako Katsuki
Kimie Hanada (voice)
Ryuuzaburou Ootomo
Oshu Tohgoku (voice)
Yoshiko Sakakibara
Bugnug (voice)
Yuusaku Yara
Detective Nitta (voice)
Akiko Sekine
Spectator (voice)
Yuuki Satou
(voice)
Kazunari Tanaka
Minion (voice)
Masaharu Satō
Commentator (voice)
Michitaka Kobayashi
Referee (voice)
Yukimasa Kishino
Announcer (voice)

Crew

Camera Hisao Shirai Director of Photography
Directing Shigeyasu Yamauchi Director

Similar Movies