Dr.スランプ アラレちゃん ほよよ!世界一周大レース

Dr.スランプ アラレちゃん ほよよ!世界一周大レース (1983)

Δράση

Director: Minoru Okazaki

Release Date: 1983-03-13
Status: Released
Run time: 52 min / 0:52
Production Company : Toei Animation
Production Country: Japan

Casts

Kenji Utsumi
Senbei
Mami Koyama
Arale-chan
Junpei Takiguchi
Radial King
Kazuko Sugiyama
Akane
Jōji Yanami
Borobo (voice)
Mariko Mukai
Yamabuki-sensei
Nachi Nozawa
Dr. Mashirito
Naomi Jinbô
Piisuke
Seiko Nakano
Gatchan
Toshio Furukawa
Tarou
Yûko Mita
Princess Front
Eiko Masuyama
Ribbon Chan
Hiroshi Ohtake
King Nikochan
Isamu Tanonaka
Gara / Toriyama
Kazuko Sugiyama
Kinoko Sarada
Shigeru Chiba
Nikochan's Servant
Toshio Furukawa
Christopher Chris
Mugihito
Bibiruman
Kouji Totani
Parzan / Sckop (voices)
Masaharu Satō
Būtarebū / Pagos (voices)
Tesshou Genda
Suppaman (voice)
Hidekatsu Shibata
Yo Chien (voice)
Shingo Kanemoto
Hoi Kuen

Crew

Art Kazuo Ebisawa Art Direction
Camera Hisao Shirai Director of Photography
Crew Toshiki Inoue Script
Sound Shunsuke Kikuchi Original Music Composer
Directing Minoru Okazaki Director
Visual Effects Minoru Maeda Animation Director
Visual Effects Minoru Maeda Character Designer
Visual Effects Minoru Maeda Key Animation
Camera Sadafumi Sano Director of Photography

Similar Movies