The Gambling Syndicate

The Gambling Syndicate (1975)

CrimeAction

A provincial detective seeks to take down a local gambling syndicate with the help of two convicts.

Director: Chang Tseng-Chai
Writer: Ni Kuang

Release Date: 1975-04-19
Status: Released
Run time: 81 min / 1:21
Production Company : Shaw Brothers
Production Country: Hong Kong

IMDB


Casts

Danny Lee Sau-Yin
Fang Da
Ku Feng
Chen Tian-Gui
Fan Mei-Sheng
Jin Gang
Cheng Kang-Yeh
Zhu 'Nine Hands'
Hu Chin
Su Yu Bao
Lo Lieh
Prison Guard
Chiang Nan
Qiang Dao, Third Brother
Wong Ching
Wang Zhen-Ping
Yuen Biao
Casino thug

Crew

Crew Yuen Woo-ping Choreographer
Editing Chiang Hsing-Lung Editor
Crew Yuen Cheung-Yan Choreographer
Writing Ni Kuang Screenplay
Production Runme Shaw Producer
Sound Frankie Chan Music
Directing Chang Tseng-Chai Director

Similar Movies