Tensou Sentai Goseiger vs Shinkenger: Epic on Ginmaku

Move out, Samurai! Take off, Angels!

Tensou Sentai Goseiger vs Shinkenger: Epic on Ginmaku (2011)

ActionAdventureScience Fiction

The film features the remnant Ayakashi who seek to revive Dokoku Chimatsuri, but instead revive the Goseigers' nemesis Buredoran of the Comet as the Gedoushu Buredoran Chimatsuri. To make matters worse, Takeru Shiba has been brainwashed into serving Buredoran as Gedou Shinken Red.

Director: Noboru Takemoto
Writer: Kento Shimoyama

Release Date: 2011-01-22
Status: Released
Run time: 60 min / 1:0
Production Company : Toei Company, Ltd.
Production Country: Japan

IMDB

http://www.gosei-vs-shin.jp/


Casts

Yudai Chiba
Alata / Gosei Red
Rika Satoh
Eri / Gosei Pink
Hamao Kyosuke
Agri / Gosei Black
Mikiho Niwa
Moune / Gosei Yellow
Kento Ono
Hyde / Gosei Blue
Katsuyuki Konishi
Gosei Knight (voice)
Tori Matsuzaka
Takeru Shiba / Shinken Red
Aiba Hiroki
Ryûnosuke Ikenami / Shinken Blue
Rin Takanashi
Mako Shiraishi / Shinken Pink
Shôgo Suzuki
Chiaki Tani / Shinken Green
Suzuka Morita
Kotoha Hanaori / Shinken Yellow
Keisuke Sohma
Genta Umemori / Shinken Gold
Runa Natsui
Kaoru Shiba / Gedou Shinken Red
Ryota Ozawa
Gokai Red (voice)
Yuki Yamada
Gokai Blue (voice)
Mao Ichimichi
Gokai Yellow (voice)
Kazuki Shimizu
Gokai Green (voice)
Yui Koike
Gokai Pink (voice)

Crew

Directing Noboru Takemoto Director
Writing Kento Shimoyama Screenplay

Similar Movies