To Live

To Live (1994)

DramaRomanceWar

Fugui and Jiazhen endure tumultuous events in China as their personal fortunes move from wealthy landownership to peasantry.

Director: Zhang Yimou
Writer: Lu Wei

Release Date: 1994-06-30
Status: Released
Run time: 125 min / 2:5
Production Companies : Shanghai Film Studios, Era International Ltd
Production Countries: China, Hong Kong

IMDB


Casts

Ge You
Xu Fugui
Gong Li
Jiazhen
Niu Ben
Town Chief
Jiang Wu
Wan Erxi
Huang Zong Luo
Fugui's father
Guo Tao
Chunsheng
Ni Dahong
Long'er
Liu Tianchi
Xu Fengxia (adult)
Zhang Lu
Xu Fengxia (child)
Xiao Cong
Xu Fengxia (youth)
Dong Fei
Xu Youqing
Liu Yanjin
Fugui's mother
Li Lianyi
Lao Quan
Zhang Kang
Mantou
Zhao Yuxiu
Physician Wang

Crew

Writing Lu Wei Screenplay
Writing Hua Yu Novel
Directing Zhang Yimou Director
Camera Lü Yue Director of Photography

Similar Movies