I Hear the Whistle

I Hear the Whistle (1971)

Drama

Tells of the feelings and sufferings of a young girl with an incurable paralytic disease.

Director: Katsumune Ishida
Writer: Ryôzô Kasahara

Release Date: 1971-09-24
Status: Released
Run time: 88 min / 1:28
Production Company : Toho Company, Ltd.
Production Country: Japan

IMDB


Casts

Keiju Kobayashi
Takashi Sugimoto
Kyoko Yoshizawa
Noriko Sugimoto
Kazuko Yoshiyuki
Teacher Motohashi
Katsuhiko Sasaki
Michio Yoshikawa
Yoshio Inaba
Kitagawa
Hisao Toake
Ipponmatsu
Gen Shimizu
Ichioka
Takuya Fujioka
Gentaro Maruyama
Yôko Tsukasa
Hatsue Sugimoto

Crew

Production Michio Morioka Executive Producer
Production Kazuo Baba Executive Producer
Writing Noriko Matsumoto Original Story
Writing Ryôzô Kasahara Screenplay
Directing Katsumune Ishida Director
Camera Kunikazu Shiga Director of Photography
Art Satoru Chûko Art Direction
Sound Shoichi Yoshizawa Sound Recordist
Lighting Chôshirô Ishii Lighting Technician
Sound Masaaki Hayakawa Original Music Composer
Directing Koji Hashimoto Assistant Director
Editing Nobuo Ogawa Editor

Similar Movies