Huang Xiaoming

Birthday:

11/13/1977

Place of birth:

Tsingtao, Cina:Credits

Escape Plan 2: Hades (2018)
Shu Ren
Forever Young (2018)
Chen Peng
Guardians of Martial Arts (2017)
Policeman Ming
Mission Milano (2016)
Louis Huo
League of Gods (2016)
Yang Jian
Xuan Zang (2016)
Xuan Zang
The Crossing II (2015)
Lei Yifang
Hollywood Adventures (2015)
Jim (Xiaoming)
You Are My Sunshine (2015)
He Yi Chen
The Crossing (2014)
Lei Yifang
Women Who Flirt (2014)
Xiao Gong
Insanity (2014)
Chow Ming Kit
The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)
Zhuo Yihang
Amazing (2013)
Saving Mother Robot (2013)
Xiao Tie
Crimes of Passion (2013)
Xue Yu
Badges of Fury (2013)
Man in Black
American Dreams in China (2013)
Cheng Dongqing
The Last Tycoon (2012)
Cheng Daqi (young)
The Guillotines (2012)
Tianlang / Wolf
An Inaccurate Memoir (2012)
Fang
Love in the Buff (2012)
Ben
Sacrifice (2010)
Jue Han
The Adventure Of The King (2010)
Tang Bo Hu
The Flirting Scholar 2 (2010)
Tang Bohu
Ip Man 2 (2010)
Wong Shun-Leung
The Message (2009)
Takeda (Wutian)
The Founding of a Republic (2009)
Li Yinqiao
The Sniper (2009)
Lincoln
Fit Lover (2008)
Traffic Policeman
The Banquet (2006)
General Yin Sun
Legend of the Dragon (2005)
Ki Fung