Ji GuanlinCredits

Jiang Ziya (2020)
(voice)
Tofu (2017)
Douxiang (voice)
Tea Pets (2017)
Xiao Xiang
Big Fish & Begonia (2016)
Chun (voice)
The Legend of Qin (2014)
配音
Dragon Nest: Warriors' Dawn (2014)
voice