Rofuto Purasu Wan BurazâzuCredits

Perfect Blue (1997)
Kankyaku-tachi