Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection

Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection (2019)

AnimazioneFantascienzaCrimeMisteroGuerra

Direttore: Goro Taniguchi

Data di uscita: 2019-02-09
Stato: Released
Tempo di esecuzione: 112 min / 1:52
Paese di produzione: Japan

IMDB

http://www.geass.jp/R-geass/


Lancia

Jun Fukuyama
Lelouch Lamperouge
Yukana
C.C.
Takahiro Sakurai
Suzaku Kururugi
Ayumu Murase
Shalio
Shimazaki Nobunaga
Shesthaal Forgner
Wataru Takagi
Belq Batoum Bitool
Keiko Toda
Shamna
Akio Otsuka
Volvona Forgner
Kenjirou Tsuda
Swaile Qujappat
Kaori Nazuka
Nunnally vi Britannia
Ami Koshimizu
Kallen Kouzuki
Tetsu Shiratori
Lloyd Asplund
Satomi Arai
Sayoko Shinozaki

Equipaggio

Directing Goro Taniguchi Director
Editing Seiji Morita Editor
Writing Ichiro Okouchi Writer
Sound Kotaro Nakagawa Music
Art Yoshinori Hishinuma Art Direction
Sound Motoi Izawa Sound Director
Visual Effects Satoshi Shigeta Animation Director
Visual Effects Tatsuya Suzuki Animation Director
Sound Yasuyuki Urakami Sound Director
Visual Effects Kumi Ishii Animation Director
Camera Hiroyuki Chiba Director of Photography

Film simili