Detective Conan: La nave perduta nel cielo

Detective Conan: La nave perduta nel cielo (2010)

AzioneAnimazioneAvventuraCrime

Direttore: Yasuichiro Yamamoto

Data di uscita: 2010-04-17
Stato: Released
Tempo di esecuzione: 103 min / 1:43
Società di produzione : TMS Entertainment
Paese di produzione: Japan

IMDB


Lancia

Minami Takayama
Edogawa Conan
Kappei Yamaguchi
Kudo Shinichi/Kaito Kid
Rikiya Koyama
Mori Kogoro
Wakana Yamazaki
Mori Ran
Megumi Hayashibara
Haibara Ai
Kenichi Ogata
Doctor Agasa
Chafurin
Inspector Megure
Atsuko Yuya
Sato
Wataru Takagi
Takagi Wataru/Kojima Genta
Isshin Chiba
Chiba
Naoko Matsui
Suzuki Sonoko
Ichirō Nagai
Suzuki Jirokichi
Ryou Horikawa
Hattori Heiji

Equipaggio

Writing Kazunari Kouchi Writer
Directing Yasuichiro Yamamoto Director
Writing Gosho Aoyama Original Story

Film simili