კრედიტები

სერენიტი (2019)
Lionel
გაქცევა ოთახიდან (2019)
Detective Li
Five Fingers for Marseilles (2018)
Wei
Tomb Raider (2018)
Digger in Woods
The Dark Tower (2017)
Johnny
Eye in the Sky (2015)
First Crewman
Alien Outpost (2014)
Zilla
Safe House (2012)
CIA Analyst
Night Drive (2010)
Chang
Skilpoppe (2004)
Ching-Kung Liu