კრედიტები

გადასახადების ამკრეფი (2020)
Producer
Ready for War (2019)
Executive Producer
A Tale of Two Thieves (2014)
Director
The Dirty Dozen ()
Executive Producer
Six Years ()
Producer