კრედიტები

The Princess Switch (2018)
Mrs. McBride
Quadraturin (2017)
Mrs. Tolstaya
Ich und Kaminski (2015)
Fiona McLure
Follies (2015)
Emily Whitman
Skyfall (2012)
Commuter Wife
Bollywood Queen (2002)
Anita
Great Expectations (1999)
Miss Skiffins
Tell It to the Bees (2019)
Dialect Coach
ქალი საოცრება (2017)
Dialect Coach
Black Sea (2014)
Dialect Coach
Easy Virtue (2008)
Dialect Coach
An American Haunting (2005)
Dialect Coach
Achilles (1995)
Dialogue