კრედიტები

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
Additional Voices
Tank Man (2019)
Zhihua
Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Stormtrooper
The Snowy Day (2016)
Mrs. Lee
Star Wars: The Force Awakens (2015)
Niima Scavenger (voice) (uncredited)
Tokyo Mater (2008)
Additional Voices (voice)
Cars Toon Mater's Tall Tales (2008)
Additional Voices
The Corruptor (1999)
Woman in Brothel