კრედიტები

Airplane! (1980)
Young Girl with Coffee
Belle Starr (1980)
Pearl Younger
And I Alone Survived (1978)
Carol
Race for Your Life, Charlie Brown (1977)
Patty
The Rescuers (1977)
Penny (voice)
Day of the Animals (1977)
Little Girl
Fire! (1977)
Judy
Demon Seed (1977)
Marlene
A Circle of Children (1977)
Jenny
Secrets (1977)
Chrissie
Logan's Run (1976)
Mary 2