კრედიტები

The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (2001)
Madame Mantalini
Spice World (1997)
Hospital Parent
Born to Run (1997)
Bron Flitch
The Grass Arena (1992)
Mrs. Healy
He's Asking For Me (1990)
The Zip (1988)
Sue
Tumbledown (1988)
Mandy