კრედიტები

The White Crow (2019)
Strizhevsky
Тубабу ()
Director of Photography