Anthony ChanCredits

肥龍過江 (2020)
四目先生 (2019)
友叔
兄弟班 (2018)
小男人週記3之吾家有喜 (2017)
巴黎假期 (2015)
Mr Chow
Rigor Mortis (2013)
Yau
Kindergarten Ninja (1994)
廣東五虎之鐵拳無敵孫中山 (1993)
Sum Si Koon
盲女72小時 (1993)
Dr Jack Ng
兩屋一妻 (1992)
丐世英雄 (1992)
Hotel manager
特異功能猩求人 (1992)
夜夜伴肥娇 (1992)
Yau
Shuang Long Hui (1992)
Hotel concierge
豪門夜宴 (1991)
Mr Chan's friend
夜魔先生 (1990)
Officer Chan
衰鬼撬墻腳 (1990)
David
Wu Di Xing Yun Xing (1990)
Private Eye Wong
不脫襪的人 (1989)
Paul Chow
小小小警察 (1989)
Mental hospital doctor
發達先生 (1989)
Yau
四千金 (1989)
Chan Mo/Chen Wu
殭屍叔叔 (1988)
Four Eyed Taoist
鬼猛腳 (1988)
Inspector
黑心鬼 (1988)
Chan Hong Tai
神探父子兵 (1988)
Hold-up man
一妻兩夫 (1988)
Hsia Chin-Hsin
鬼馬保鑣賊美人 (1988)
Supt Chan [cameo]
標錯參 (1987)
Detective Wong
一屋兩妻 (1987)
Hsia Hsin
殺妻2人組 (1986)
Chen Chih-Tao
Zui Jia Fu Xing (1986)
Long Legs
壞女孩 (1986)
Tallie Yau
兩公婆八條心 (1986)
Geung Si Sin Sang (1985)
Taoist priest
龍的心 (1985)
Danny's tutor
Carry on Doctors and Nurses (1985)
Dr. Chen
Xia Ri Fu Xing (1985)
Lotta
摩登仙履奇緣 (1985)
Acting coach at Ju's audition
Kai xin shuang xiang pao (1985)
再見7日情 (1985)
Mr Chan
緣份 (1984)
Ng Wai (as Friend Chan)
三十处男 (1984)
Doctor
雙龍出海 (1984)
Hawker on the run [cameo]
城市之光 (1984)
Pai
表錯七日情 (1983)
Bailiff
追鬼七雄 (1983)
Reader
馬騮過海 (1982)
Snake
風兒踢踏踩 (1981)
Lo Chieh-wen
Gong du sheng (1980)
就是溜溜的她 (1980)
Zhui gan pao tiao peng (1978)
第二道彩虹 (1978)
Wen na yu jiao shu (1976)
兄弟班 (2018)
Script
兄弟班 (2018)
Director
兄弟班 (2018)
Producer
兄弟班 (2018)
Writer
Kindergarten Ninja (1994)
Director
兩屋一妻 (1992)
Script
兩屋一妻 (1992)
Director
兩屋一妻 (1992)
Producer
丐世英雄 (1992)
Director
Wu Di Xing Yun Xing (1990)
Director
Wu Di Xing Yun Xing (1990)
Producer
不脫襪的人 (1989)
Director
不脫襪的人 (1989)
Writer
一妻兩夫 (1988)
Director
一屋兩妻 (1987)
Director
Carry on Doctors and Nurses (1985)
Director
三十处男 (1984)
Director