Stacey ButterworthCredits

ผจญนรกแดนทมิฬ 20,000 ปี (2018)
Wigmaker
ทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด 2 (2018)
Wigmaker
The Outsider (2018)
Wigmaker
วอร์คราฟต์ : กำเนิดศึกสองพิภพ (2016)
Wigmaker
Green Room (2016)
Wigmaker
เดอะ เรเวแนนท์ (2015)
Wigmaker
Life on the Line (2015)
Wigmaker
เอนเดอร์เกม สงครามพลิกจักรวาล (2013)
Wigmaker
เทพบุตรสยบเมืองคลั่ง (2012)
Wigmaker
แหวกมฤตยู อสูรใต้โลก (2011)
Wigmaker
ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ ไม่ตายก็รอดวะ (2011)
Wigmaker
Moneyball (2011)
Wigmaker
อีหนูดุทะลุโลก (2011)
Wigmaker
เอ-ทีม หน่วยพิฆาตเดนตาย (2010)
Wigmaker
สี่พลังคนกายสิทธิ์ (2005)
Wigmaker
อีเล็คตร้า สวยสังหาร (2005)
Wigmaker
Catwoman (2004)
Wigmaker
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)
Wig Designer
เปลี่ยนตาย...ไม่ให้ตาย (2004)
Wigmaker
Paycheck (2003)
Wigmaker
Scary Movie 3 (2003)
Wigmaker
Thir13en Ghosts (2001)
Wigmaker
Rat Race (2001)
Wigmaker
Replicant (2001)
Wigmaker
Freddy Got Fingered (2001)
Wigmaker
Scary Movie (2000)
Wigmaker
7 ต้องตาย โกงความตาย (2000)
Wigmaker
Mission to Mars (2000)
Wigmaker
Deep Rising (1998)
Wigmaker
เกมดูดโลกมหัศจรรย์ (1995)
Wigmaker