Stacey ButterworthCredits

ผจญนรกแดนทมิฬ 20,000 ปี (2018)
Wigmaker
ทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด 2 (2018)
Wigmaker
The Outsider (2018)
Wigmaker
วอร์คราฟต์ : กำเนิดศึกสองพิภพ (2016)
Wigmaker
Green Room (2016)
Wigmaker
เดอะ เรเวแนนท์ (2015)
Wigmaker
Life on the Line (2015)
Wigmaker
เอนเดอร์เกม สงครามพลิกจักรวาล (2013)
Wigmaker
เทพบุตรสยบเมืองคลั่ง (2012)
Wigmaker
แหวกมฤตยู อสูรใต้โลก (2011)
Wigmaker
50/50 (2011)
Wigmaker
Moneyball (2011)
Wigmaker
อีหนูดุทะลุโลก (2011)
Wigmaker
เอ-ทีม หน่วยพิฆาตเดนตาย (2010)
Wigmaker
สี่พลังคนกายสิทธิ์ (2005)
Wigmaker
อีเล็คตร้า สวยสังหาร (2005)
Wigmaker
Catwoman (2004)
Wigmaker
Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)
Wig Designer
เปลี่ยนตาย...ไม่ให้ตาย (2004)
Wigmaker
Paycheck (2003)
Wigmaker
Scary Movie 3 (2003)
Wigmaker
Thir13en Ghosts (2001)
Wigmaker
Rat Race (2001)
Wigmaker
Replicant (2001)
Wigmaker
Freddy Got Fingered (2001)
Wigmaker
Scary Movie (2000)
Wigmaker
7 ต้องตาย โกงความตาย (2000)
Wigmaker
Mission to Mars (2000)
Wigmaker
Deep Rising (1998)
Wigmaker
เกมดูดโลกมหัศจรรย์ (1995)
Wigmaker